Stichting


Stichting Dirk Fock heeft sinds 2015 de ANBI-status en is daarmee een Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status is in uw voordeel: uw gift kunt u van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Sinds 1 januari 2012 is de nieuwe geefwet van kracht, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter is om culturele instellingen, zoals Stichting Dirk Fock, financieel te ondersteunen.

Naam instelling
Stichting Dirk Fock

RSIN-nummer / KvK-nummer
RSIN-nummer: 851403505
KvK-nummer: 54689341

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel de muzikale nalatenschap van componist en dirigent Dirk Fock (1886-1973) te inventariseren, te onderzoeken en toegankelijk te maken.

Dit wordt bereikt door:

  • het bestaande archief te digitaliseren voor onderzoeksdoeleinden
  • zijn belangrijkste composities te (her)uitgeven en uit te voeren
  • publicaties over Dirk Fock te initiëren, waaronder een catalogus

Beleidsplan en jaarverslag

Jaarrekening 2023

Jaarverslag 2022

Beleidsplan 2022-2023

Bestuurders

Arent Fock: voorzitter
Tettje Halbertsma: secretaris en penningmeester
Diet Scholten: bestuurslid

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting Dirk Fock verrichten hun bestuurswerk onbezoldigd en kunnen uitsluitend hun werkelijk gemaakte kosten declareren.